Solvärmesystem

Nedan riktgivande exempel på solfångarsystem för olika beredarvolymer.

AHP25PAK1  - för  300 liters bruksvattenberedare

Årsproduktion ca.1500 kWh värme

AHP25PAK1 paket inkluderar:

Tillval (optioner):

AHP25PAK2 - för tex 500 liters beredare

Årsproduktion:  ca. 3000 kWh värme

AHP25PAK2 paketet inkluderar:

Tillval:   (se Tillval ovan AHP25PAK1)

AHP25PAK3  - för tex 750-1500 liters beredare 

Årsproduktion:  ca. 4500 kWh värme

AHP25PAK3 paketet inkluderar:

Tillval: ( Se Tillval ovan AHP25PAK1)

AHP25PAK4 - för tex 1000 - 3000 liters beredare

Årsproduktion: ca. 6000 kWh värme

AHP25PAK4 paketet inkluderar:

Tillval:  (Se Tillval ovan AHP25PAK1)