Referenser

Sol-el system

Fritidshus, 3 kWp

Fritidshus – sanering

3 kWp solpanel-system till fritidshus med direkt el

System:

Egnahemshus, 6 kWp

6 kWp sol-el system, egnahemshus tak

System:

Egnahemshus, ekonomibyggnad, 5.5 kWp

5.5 kWp solpanelsystem, riktning öst- & väst

System:

Egnahemshus garagetak , 6.5 kWp

6.5 kWp solpaneler installerade på garagetak

System:

Jordbruk, 6 kWp

6 kWp solpaneler på ladugårdstak

System:

Jordbruk, 12 kWp

12 kWp solelsystem på maskinhallstak

System:

Solvärme system

Egnahemshus: Solfångare  för bruksvatten

Egnahemshus – sanering

3 x 2.5m2 planfångare kopplade till 300 liters bruksvattenberedare med el-patron.

System:

EgnahemshusSolfångare + elvärme

Bruksvatten

5 x AUP10 vakumrörsolfångare vågrätt på vägg  kopplade till 500 liters hybridi beredare.

System:

Egnahemshus: Solfångare + olje- och ved-eldning

Bruksvatten + uppvärmning

System:

Egnahemshus:   Solfångare + jordvärme 

Solfångarna producerar årligen ca 3000 kWh

Bruksvatten + uppvärmning

System:

Jordbruk Solfångare+ vedpanna

Bruksvatten + uppvärmning

System:

Jordbruk: Solfångare + flispanna

Bruksvatten + uppvärmning

System:

Jordbruk: Solfångare + flispanna

Bruksvatten + uppvärmning

System:

Skola:  Solfångare + fjärrvärme

Skola, Esbo

System:

DaghemSolfångare + fjärrvärme

System:

Kurscentrum: Solfångare

Bruksvatten + uppvärmning

System:

Simhall:  Solfångare + fjärrvärme

Simhall i Björneborg: Uppvärmning av bassängvattnet

System:

Höghus: Solfångare + fjärrvärme

Ekovik (Helsingfors)

Bruksvatten + uppvärmning

System:

Värmecentral: Solfångare +  flispanna

Ekoby  (Bromarf) 

Solfångare 100 m2 kopplade till flisvärmecentral.

System: