Alternative Solutions Finland Oy

Företag

Aurinkovoima – Alternative Solutions Finland oy ab erbjuder innovativa solenergi- och energisparlösningar.

I mera än 15 år har vi befrämjat användandet av solenergi i Finland genom att planera, leverera och installera otaliga system som utnyttjar världens vettigaste energikälla också här på våra nordliga breddgrader.

Vi har levererat system som fungerar i hela landet ända från Hangö i söder till Rovaniemi i norr och som producerar ren energi för bla hotell, simhallar, höghus, skolor, egnahemhus, jordbruk och fritidshus.

Med vår verksamhet har vi sedan starten aktivt erbjudit hållbara energilösningar för att göra oss och vårt land mera självförsörjande och samtidigt mindre beroende av fossila bränslen och ohållbara energiformer.

Våra systemlösningar har bevisat att solenergin kan utnyttjas både vettigt och på ett hållbart sätt i vårt land.

Baserat på vår erfarenhet kan vi tex. erbjuda värdefull information för solenergiprojekt från planeringsstadier till förverkligande, operation och underhåll.

Tillsammans med producenter, samarbetspartners och installatörer kan vi erbjuda:

Produkter och tjänster:

Vi samarbetar med planerare, arkitekter och installatörer